Kontakt

Sídlo:
Bausch Health Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 3233 4900
Mobil: +421 910 101 334
E-mail: slovakia@bauschhealth.com
For international communication please contact us via e-mail address.

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR)
Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou Bausch Health v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25. 5. 2018
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

 

 

Developed by: INFOMA Business Trading, spol. s r.o.